Overig of niet gecatagoriseerdSyndroom van Crigler-Najjar

<p>Het syndroom van Crigler-Najjar wordt over het algemeen geclassificeerd als erfelijke leverziekte. Eén van de processen die in de lever plaatsvindt, is de afbraak van hemoglobine (bloedkleurstof) uit rode bloedcellen. Hierbij ontstaat de afvalstof bilirubine. Normaal gesproken zit er in de lever een enzym dat zorgt voor de omzetting van niet-oplosbare bilirubine in bilirubine dat in water oplosbaar is. Patiënten met Crigler-Najjar kunnen de stof bilirubine niet afbreken, waardoor zij ernstige hersenbeschadigingen kunnen krijgen. De schade is te voorkomen met intensieve lichttherapie. Het is onbekend hoe lang deze therapie effectief is. Op dit moment wordt er gewerkt aan gentherapie voor CN-patiënten.</p>

Syndroom van Crigler-Najjar

Verhalen en berichten

ziektespecifieke informatie

Vertel je verhaal

Vertel je verhaal

We hebben nog geen ervaringsverhaal over Crigler-Najjar. Wil jij je ervaring delen? Neem dan contact met ons op.