Syndroom van Crigler-NajjarDiagnose

De sterke gele verkleuring van de huid en ogen van patiënten is voor de kinderarts vaak een aanwijzing dat het om het syndroom van Crigler-Najjar gaat. De diagnose wordt meestal bevestigd met bloedonderzoek in het laboratorium. Op DNA-niveau worden er mutaties gevonden in het UDP-glucuronosyltransferase gen gelegen op chromosoom 2q37.