Alfa-mannosidoseBehandeling

Alfa-mannosidose is, net als alle stofwisselingsziekten, niet te genezen. Recent is wel gebleken dat het in sommige gevallen mogelijk is om de achteruitgang van patiënten met mannosidose tot staan te brengen door middel van een transplantatie met beenmergcellen of stamcellen uit navelstrengbloed. De eerste resultaten zijn gunstig, hoewel de kans op afstotingsziekte bij patiënten met α-Mannosidose groter lijkt te zijn, dan bij andere lysosomale ziekten, omdat het immuunsysteem een rol speelt in de ziekte. Sinds enige tijd is er ook een behandeling met enzymvervangingstherapie beschikbaar voor α-Mannosidose. Deze behandeling zal echter niet geschikt zijn voor alle patiënten met α-mannosidose. Per individuele patiënt wordt beoordeeld of een behandeling met enzymvervangende therapie zinvol is. Op dit moment wordt er in Nederland niemand met het medicijn behandeld.
Daarnaast zijn alle vormen van behandeling gericht op het bestrijden van de symptomen van de ziekte, om kinderen zo aangenaam mogelijk te laten leven, omdat het niet mogelijk is de ziekte te genezen.