BiotinidasedeficiëntieDiagnose

De diagnose kan worden gesteld met laboratoriumonderzoek. Daarbij wordt de activiteit van het enzym biotinidase gemeten in bloed van de patiënt.

Hielprik
In 2007 is de screening van pasgeborenen (de 'hielprik') uitgebreid. Het bloed van pasgeborenen wordt nu ook onderzocht op biotinidasedeficiëntie. Pasgeborenen die een biotinidase-activiteit hebben die lager is of gelijk aan 20% worden doorverwezen. Het doel van de screening is om de meest ernstige vorm van biotinidasedeficiëntie op te sporen. Dat kan betekenen dat de diagnose al kan worden gesteld voordat het patiëntje ziekteverschijnselen vertoont. Daarmee kan de behandeling zo snel mogelijk worden ingezet, zodat schade door ontregelingen wordt voorkomen.