Aminozuren, Ureumcyclus, organische zuur syndromen2-Methylbutyryl-CoA-dehydrogenasedeficiëntie

<p>2-Methylbutyryl-CoA-dehydrogenasedeficiëntie is een zeldzame, erfelijke stofwisselingsziekte. De ziekte hoort bij de organische acidurieën.&nbsp;Bij deze aandoeningen worden aminozuren niet goed afgebroken. Bij 2-methylbutyryl-CoA-dehydrogenasedeficiëntie gaat het om het aminozuur isoleucine. Daardoor komt er teveel C5-acylcarnitine in het plasma of volbloed. Dit kan worden vastgesteld met de hielprik zodat de diagnose vroeg kan worden gesteld. Ook wordt er teveel N-methylbutyrylglycine uitgescheiden in de urine. De meeste mensen met 2-methylbutyryl-CoA-dehydrogenasedeficiëntie hebben geen klachten. Maar ongeveer 10% van de patiënten krijgt wel klachten, zoals een verlaagde spierspanning (spierhypotonie), een ontwikkelingsachterstand of epileptische aanvallen. In afwachting van verder onderzoek naar het ontstaan en beloop van de ziekte lijken patiënten baat te hebben bij behandeling met carnitinesupplementen en het vermijden van valproaat.</p>

2-Methylbutyryl-CoA-dehydrogenasedeficiëntie

Verder en nog meer over de ziekte Links en info

Is er nog meer te vinden op internet? Wil je ons ergens op attenderen? Stuur een mail!

 • Facebookgroep organoacidurieën en ureumcyclusdefecten

  In deze groep wisselen ouders van kinderen (in alle leeftijden!) met een ureum cyclus defect of organisch acidemie ervaringen uit, bieden elkaar steun of geven tips en handigheidjes ivm de omgang met de stofwisselingsziekte in het gezin, of bij hun volwassen kind.

  Lees meer
 • Diagnosegroep organoacidurieën en ureumcyclusdefecten

  De contactpersoon van deze diagnosegroep is te bereiken via email.

  Lees meer
 • Organische zuren syndromen: Een gids voor patiënten, ouders en families

  Informatiebrochure van de European registry and network for Intoxication type Metabolic Diseases (EIMD)

  Lees meer
 • Clinical, biochemical, and molecular spectrum of short/branched-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency: two new cases and review of literature

  Artikel in the Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 2018

  Lees meer

Verhalen en berichten

ziektespecifieke informatie