Contactpersonen Diagnosegroepen

Contactpersonen Diagnosegroepen
Alkaptonurie
Mark van Erp

CDG
Fiona Waddell

CLN2
Roswita Zegers

Creatine defecten
Vacant

CTX
Geja van Prooijen

Cystinose
Marjolein Bos

Cystinose
Fons Sondag

H-ABC
Karin Herrebout

Glut-1
Brenda de Jong

Glutaaracidurie type 2 (MADD)
Jacobien Niebuur

Glycogeenstapelingsziekte type 9
Angele Bruijntjes

Glycogeenstapelingsziekten
Vacant

Gyraatatrofie
Patrick Schultink

MCADD
Laura Laella Kers

Mitochondriëel Kinderen
Alfons Heetjans

Mitochondriëel volwassenen
Raymond van den Eijnden

Morquio
Annemarie van Weijen

MPS 1 (tweede contactpersoon)
Tamara Schiedon

Niemann Pick C
Laurens Verbunt

Niemann Pick C
Kim Mol

Organoacidurieën en ureumcyclusdefecten
Lenie van den Engel

Peroxisomale ziekten
Esther Zeelenberg

Primaire Hyperoxalurie
Wilma en Steven de Jong

Pyridoxine afhankelijke epilepsie (PDE)
Mark Parren

Sanfilippo
Vacant

SLO
Bart en Gerda van Moorsel

Trimethylaminurie (TMAU)
Crissan Rosalia

Tyrosinemie
Annelies Prent

Vetzuuroxidatiestoornissen
Laura Laella Kers

Vetzuuroxidatiestoornissen (zonder MCADD/MADD)
Vacant

VLCADD
Vacant
Witte stof MLD
Sandra van der Plas

Witte stofziekten
Dennis en Monique Modderman

X-ALD
Piet Bijl

Ziekte van Gaucher
Wout Timmerman