Aminozuren, Ureumcyclus, organische zuur syndromen3-Methylglutaconacidurie type I

<p>Bij 3-methylglutaconacidurie type I is het enzym 3-methylglutaconzuur-CoA-hydratase niet of minder goed werkzaam. Daardoor kan het aminozuur leucine niet door het lichaam worden afgebroken en stapelen tussenproducten van dat afbraakproces zich op. Dit kan leiden tot hersenbeschadiging, wat zich onder andere uit als een achterstand in taal- en spraakontwikkeling. Er is geen behandeling voor 3-methylglutaconacidurie type I. In sommige gevallen kan een aangepast dieet helpen, maar hier is nog niet voldoende informatie over, omdat de ziekte zeer zeldzaam is.</p>

3-Methylglutaconacidurie type I

Verder en nog meer over de ziekte Links en info

Is er nog meer te vinden op internet? Wil je ons ergens op attenderen? Stuur een mail!

 • Facebookgroep organoacidurieën en ureumcyclusdefecten

  In deze groep wisselen ouders van kinderen (in alle leeftijden!) met een ureum cyclus defect of organisch acidemie ervaringen uit, bieden elkaar steun of geven tips en handigheidjes ivm de omgang met de stofwisselingsziekte in het gezin, of bij hun volwassen kind.

  Lees meer
 • Diagnosegroep organoacidurieën en ureumcyclusdefecten

  De contactpersoon van deze diagnosegroep is te bereiken via email.

  Lees meer
 • Organische zuren syndromen: Een gids voor patiënten, ouders en families

  Informatiebrochure van de European registry and network for Intoxication type Metabolic Diseases (EIMD)

  Lees meer

Verhalen en berichten

ziektespecifieke informatie

Vertel je verhaal

Vertel je verhaal

We hebben nog geen ervaringsverhaal over MGA 1. Wil jij je ervaring delen? Neem dan contact met ons op.