Aminozuren, Ureumcyclus, organische zuur syndromen3-Hydroxyisoboterzuurdeficiëntie

<p>3-Hydroxyisoboterzuurdeficiëntie, of methylmalonaat-semialdehyde dehydrogenasedeficiëntie (MMSDD), is een zeldzame, erfelijke stofwisselingsziekte van het valine- en pyrimidinekatabolisme. Het fenotype is zeer variabel: sommige patiënten hebben helemaal geen klachten, anderen hebben een algehele ontwikkelingsachterstand, afwijkende gelaatstrekken en vertraagde myelinisatie (rijping) van de hersenen. Laboratoriumonderzoeken laten doorgaans een toename van 3-hydroxyisoboterzuur in de urine zien, maar er kunnen ook andere metabole afwijkingen worden gevonden.</p> <p>Meer informatie volgt; over deze ziekte zijn onderaan deze pagina twee artikelen beschikbaar.</p>

3-Hydroxyisoboterzuurdeficiëntie

Verder en nog meer over de ziekte Links en info

Is er nog meer te vinden op internet? Wil je ons ergens op attenderen? Stuur een mail!

 • Facebookgroep organoacidurieën en ureumcyclusdefecten

  In deze groep wisselen ouders van kinderen (in alle leeftijden!) met een ureum cyclus defect of organisch acidemie ervaringen uit, bieden elkaar steun of geven tips en handigheidjes ivm de omgang met de stofwisselingsziekte in het gezin, of bij hun volwassen kind.

  Lees meer
 • Diagnosegroep organoacidurieën en ureumcyclusdefecten

  De contactpersoon van deze diagnosegroep is te bereiken via email.

  Lees meer
 • Clinical, biochemical, mitochondrial, and metabolomic aspects of methylmalonate semialdehyde dehydrogenase deficiency: Report of a fifth case

  Abstract van een artikel uit Molecular Genetics and Metabolism, April 2020

  Lees meer
 • Mutations in ALDH6A1 encoding methylmalonate semialdehyde dehydrogenase are associated with dysmyelination and transient methylmalonic aciduria

  Artikel in het Orphanet Journal of Rare Diseases, juli 2013

  Lees meer
 • Organische zuren syndromen: Een gids voor patiënten, ouders en families

  Informatiebrochure van de European registry and network for Intoxication type Metabolic Diseases (EIMD)

  Lees meer

Verhalen en berichten

ziektespecifieke informatie