D-bifunctional protein deficiëntieDiagnose

De diagnose kan niet met één test gesteld worden. Afhankelijk van de symptomen van de patiënt worden verschillende testen gedaan om tot een diagnose te komen. Er wordt bloedonderzoek gedaan en voor het stellen van de diagnose van D-bifunctional protein deficiëntie zijn gekweekte huidcellen nodig. In de huidcellen wordt de enzymactiviteit gemeten. De diagnose kan bevestigd worden door DNA-onderzoek naar het HSD17B4 gen te doen.

Prenataal onderzoek is mogelijk, zeker als de DNA afwijking bekend is. Door middel van een vlokkentest kan het DNA van de foetus onderzocht worden of kunnen biochemische bepalingen gedaan worden. Prenataal onderzoek geeft de keuzemogelijkheid om de zwangerschap van een kindje met D-bi-functional protein deficiëntie voortijdig af te breken.