MPS 4a, Morquio ABehandeling

MPS 4 is niet te genezen. Wel worden er verschillende ingrepen gedaan om de lichamelijke ongemakken te verhelpen of te verlichten. Omdat de vergroeiingen aan de wervelkolom levensbedreigend  kunnen zijn, wordt daar vaak aan geopereerd. Ook kunnen de X-benen soms wat gecorrigeerd worden.

De doofheid die bij veel Morquiopatiënten optreedt, kan worden verholpen met een gehoorapparaat.

Een beenmergtransplantatie is niet effectief gebleken tegen botproblemen. Het natuurlijke beloop van de ziekte is afgerond, waardoor een grote groep patiënten in kaart is gebracht.Dit gebeurde grotendeels in het kader van de ontwikkeling van intraveneuze enzymtherapie. Dit middel in in 2015-2016 kortstondig op de markt geweest in Nederland. Maar het zorginstituut heeft uiteindelijk beslist dat het middel te weinig effect had, in combinatie met de hoge prijs die ervoor werd gevraagd. Er zijn aanwijzingen dat  heel jonge kinderen, die vroeg worden gediagnosticeerd en behandeld, wel een beetje zouden kunnen profiteren van het effect van enzymtherapie. Maar momenteel is er niemand die hiervoor in aanmerking komt.