PCH 2 (Pontocerebellaire Hypoplasie)Behandeling

PCH2 is niet te genezen. Helaas is er ook geen behandeling voorhanden waarmee de symptomen kunnen worden bestreden. Alle vormen van behandeling zijn erop gericht om de patiënten een zo aangenaam mogelijk leven te laten leiden. Vrijwel alle patiënten maken gebruik van een rolstoel. Fysiotherapie of ergotherapie kan de lichamelijke klachten verlichten. Als de patiënt slikproblemen heeft biedt sondevoeding en eventueel een PEG-sonde uitkomst. De epilepsie en spierproblemen kunnen met medicatie verlicht worden.