AGS AdrenogenitaalsyndroomSymptomen

Veel meisjes met AGS hebben een vermannelijking van de geslachtsdelen door de overproductie van mannelijke hormonen (androgenen). Dit wordt vaak al bij de geboorte opgemerkt doordat zij zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsdelen lijken te hebben. Bij jongens leidt deze overproductie tot een vervroegde puberteit.

Door een tekort aan het hormoon aldosteron kan bij pasgeborenen veel zout door de nieren worden uitgescheiden. Daardoor kunnen zij ernstig uitdrogen Dit gebeurt meestal pas in de tweede levensweek en geldt zowel voor jongens als voor meisjes.
Door een tekort aan het hormoon cortisol kunnen patiënten in shock raken omdat dit hormoon onder andere verantwoordelijk is voor het op peil houden van de bloeddruk in stresssituaties.

Met de juiste begeleiding en behandeling kan een AGS-patiënt een goed leven leiden.