MPS 3C, Sanfilippo CBehandeling

Op dit moment is er geen behandeling bekend om de gevolgen van MPS 3 te stoppen. Alles is gericht op het bestrijden van de symptomen van de ziekte, om kinderen zo aangenaam mogelijk te laten leven zo lang het kan. Er is prenataal onderzoek naar deze ziekte mogelijk door middel van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

Enzymtherapie is bij MPS 3 vooralsnog geen optie, omdat daarmee alleen lichamelijke problemen geremd kunnen worden (en die zijn bij MPS 3 vaak het minste probleem).

Vanwege hun moeilijke gedrag en de sterke achteruitgang van hun verstandelijke vermogens worden veel MPS 3-patiënten opgenomen in instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Daar hebben ze veel baat bij een individueel dagprogramma dat op hun wisselende stemmingen en behoeften is aangepast.