nieuwsEnquête levergebonden GSD glucose monitoring

  • 22 februari 2024

Van het (metabole) GSD team kregen wij de vraag om een enquête met jullie te delen.

Enquête levergebonden GSD glucose monitoring

De enquête is ontwikkeld door Terry Derks, Sarah Grünert, Ruben Overduin, and Alessandro Rossi, in samenwerking met de patiëntvertegenwoordigers. 

Het doel is om zicht te krijgen op het gebruik van en de ervaringen met CGM (continue glucose monitoring), inclusief voordelen en uitdagingen, onder (familie van) patiënten met levergebonden GSD en zorgverleners (inclusief artsen, diëtisten en verpleegkundigen)

De enquête is in het Engels.

Mogen we voor het invullen een paar minuten van jullie tijd vragen? Dank alvast!