Voedingssupplementen vergoed

Voedingssupplementen voor stofwisselingsziektenworden definitief voortaan via de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)-systematiek vergoed . Dit blijkt uit een brief van het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut Nederland concludeert dat het aan de medisch-specialisten en zorgverzekeraars is om deze middelen verantwoord en doelmatig in te zetten en in te kopen.

Voorwaarden voor vergoeding
In 2012 heeft het Zorginstituut Nederland het rapport ‘Voedingssupplementen bij ernstige stofwisselingsziekten’ uitgebracht. Hierin werden thiamine, biotine en arginine als voorbeeld gebruikt. Uit het rapport kwamen een aantal voorwaarden naar voren waar een middel aan moet voldoen voor het kan worden opgenomen in de DBC-systematiek:

• Het middel moet voorgeschreven zijn door een medisch-specialist
• Het moet gaan om een ernstige aangeboren stofwisselingsziekte
• Het toepassen van een middel vereist een achterwachtfunctie of spoedeisende zorg vanuit het ziekenhuis
• Het middel moet een ernstig gevolg van de stofwisselingsziekte voorkomen of opheffen
• Er is sprake van een verband tussen het ziektemechanisme en de werking van het voedingssupplement

Het Zorginstituut Nederland concludeerde dat thiamine, biotine en arginine opgenomen dienen te worden in de DBC-systematiek. De kinderartsen hebben aangegeven dat er nog ongeveer 15-20 voedingssupplementen bestaan met soortgelijke vergoedingsproblematiek. Van deze middelen heeft het Zorginstituut Nederland echter geen wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit gekregen. Het Zorginstituut Nederland beoordeelt niet meer alle behandelmethoden en heeft besloten om de 15-20 overige voedingssupplementen geen nieuwe beoordeling te geven, omdat het maar om een kleine groep patiënten gaat, het macro-economisch gezien om kleine kosten gaat en het indicatiegebied goed is af te bakenen.

De praktijk het Zorginstituut Nederland concludeert dat de ziekenhuizen voedingssupplementen kunnen declareren bij de zorgverzekeraar en het Zorginstituut Nederland vertrouwt erop dat de medisch-specialisten de middelen verantwoord en doelmatig inzetten. Zorgverzekeraars moeten er wel op toezien dat deze middelen niet onbedoeld vergoed worden via andere te verzekeren prestaties.

Zie hier de brief van het Zorginstituut Nederland.
Zie hier de lijst van voedingssupplementen die vergoed dienen te worden.

Zie ook onze eerdere berichtgeving omtrent dit onderwerp: De hobbels in de vergoeding gladgestreken? Akkoord over vergoeding supplementen

Reacties zijn gesloten.