Samen beslissen over de behandeling

Patiënten willen samen met de dokter beslissen over hun behandeling. Dit blijkt uit de meldactie ‘Samen beslissen’ van de patiëntenfederatie NPCF dat begin 2014 is gepubliceerd. Patiënten kennen zichzelf het beste en willen betrokken worden bij de behandeling. In de praktijk blijkt dit echter vaak niet te gebeuren.

Voor dit onderzoek hebben 8208 panelleden van het zorgpanel van de NPCF een vragenlijst ingevuld. Hieruit bleek dat er wel voorwaarden zijn om samen te beslissen, zoals voldoende informatie voor de patiënt over verschillende behandelopties, voordelen, nadelen en risico’s. Dokters staan echter niet altijd open voor samen beslissen. Er blijkt geen verschil tussen huisartsen en specialisten in de mate van samen beslissen. Het is echter wel zo dat deelnemers vaak niet weten welke informatie ze missen als ze die informatie niet krijgen.

‘Samen beslissen’ bestaat uit een aantal stappen. Eerst krijgt de patiënt informatie over de behandelopties die er zijn en bespreekt de arts de voor- en nadelen van de opties met de patiënt. Daarna kunnen de arts en patiënt samen beslissen over de behandeling. Uit dit onderzoek bleek echter dat 63% van de deelnemers niet samen met de arts een besluit nam over de behandeling.

De NPCF streeft ernaar dat artsen en patiënten samen beslissen over de behandeling. Hiervoor hebben ze een aantal aanbevelingen opgesteld. Artsen zouden patiënten informatie moeten geven over de verschillende opties, voordelen, nadelen en risico’s. Daarnaast is het belangrijk dat patiënten het gevoel hebben dat hun mening en inbreng ook belangrijk is en dat de arts zorgt dat samen beslissen over de behandeling ook mogelijk is.

Ook patiënten kunnen bijdragen aan het proces om samen te beslissen. Dit kan door de volgende drie vragen aan de arts te stellen: 1) Welke (behandel)opties heb ik? 2) Welke resultaten kan ik verwachten? 3) Wat zijn de risico’s voor mij? Daarnaast kunnen patiënten altijd tijd vragen om de mogelijkheden te overdenken. Patiënten hebben ook een stem in de spreekkamer.

Hier kunt u het onderzoek van de NPCF nalezen.

 

Reacties zijn gesloten.