Minder elastische aorta en verhoogde bloeddruk bij volwassen Pompe-patiënten

Patiënten met de niet-klassieke ziekte van Pompe, ofwel de volwassenvorm, hebben een verhoogde stijfheid van de  aorta en een verhoogde bloeddruk. Dit blijkt uit de studie van Stephan Wens, arts-onderzoeker aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam 2014. 
In het onderzoek werd een groep van 84 Pompe patiënten (18 jaar en ouder) met een groep vrijwilligers in dezelfde leeftijdscategorie vergeleken. De onderzoekers berekenden de BMI, maten de hartslag en bloeddruk en hadden een vragenlijst om het risico op hart- en vaatziekten te bepalen. Met een speciaal apparaatje hebben ze ook de stijfheid van de aorta gemeten (hoe makkelijk de aorta het bloed geleid) en ze hebben de elasticiteit van de halsslagader gemeten. 
Het bleek dat bij volwassen Pompe-patiënten alleen de stijfheid van de aorta en de bloeddruk hoger waren dan bij de vrijwilligers. Hierdoor hebben Pompe-patiënten een grotere kans op hart- en vaatziekten, waardoor de onderzoekers aanbevelen om de bloeddruk en de andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de gaten te houden. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of enzymtherapie de stijfheid van de aorta vermindert en of vroege behandeling zelfs stijfheid van de aorta kan voorkomen. 
 
Bron: Wens S.C.A., Kuperus E., Mattace-Raso F.U.S., Kruijshaar M.E., Brusse E., Montfort K.C.A.G.M. van,  Scheltens- de Boer M., Sijbrands E.J.G., Ploeg A.T. van der, Doorn P.A. van (2014). Increased aortic stiffness and bloodpressure in non-classic Pompe disease. Journal of Inherited Metabolic Diseases; DOI 10.1007/s10545-013-9667-2

 

Reacties zijn gesloten.