Boekje over embryoselectie

Mensen die te maken hebben met een erfelijke aandoening, kunnen soms vragen hebben over het wel of niet krijgen van (meer) kinderen en het risico van het doorgeven van de aandoening. 
Eén van deze mensen is Sebastiaan Spandauw, de schrijver van het boekje "Zwanger na embryoselectie." 
De schrijver heeft te maken met het Marfansyndroom, een dominant overerfende aandoening. Omdat hij en zijn partner de aandoening niet willen doorgeven aan een volgende generatie, kiezen ze uiteindelijk voor IVF met pre-implantatie Genetische Diagnostiek.

In het boekje beschrijft hij hun traject om gezonde kinderen te krijgen met behulp van deze techniek. 
Het boekje is voor 10 euro te bestellen via uitgeverijsallandendewit@gmail.com. 
ISBN nr.978-90-804430-0-6

Reacties zijn gesloten.