Behandeling ureumcyclusdefecten in testfase

Farmaceutisch bedrijf Promethera Biosciencesontwikkelt een nieuwe behandeling voor ureumcyclus aandoeningen. De behandeling genaamd HepaStem is ontstaan in 2005 en opgestart door prof. Etienne Sokal en dr. Najimi uit Brussel. 
Inmiddels zijn twee patiënten met deze nieuwe therapie behandeld. 

De naam HepaStem is samengesteld uit de woorden ‘hepa’ wat lever in Grieks betekent en ‘stem’ wat staat voor stamcellen. Vanuit gezond leverweefsel selecteert en kweekt m
en voorlopercellen. Deze cellen worden via een eenvoudige injectie in de lever van de patiënt gebracht. De cellen gaan als normale levercellen functioneren waardoor de enzymfunctie in de lever verbetert. Andere voordelen zijn dat er geen zware operatie nodig is en wel 100 patiënten geholpen kunnen worden met één gekweekte lever.

De volgende stap in het klinische onderzoek is het in kaart brengen van een grotere patiëntengroep. VKS is benaderd om meer inzicht te geven in het aantal patiënten met een ureum cylcus aandoening in Nederland. Daarnaast zal VKS de ontwikkelingen van de nieuwe behandeling op de voet blijven volgen.

Bron: Promethera.com persbericht
 

Reacties zijn gesloten.