Geschiedenis

Monument voor een kind boom

In 1994 is VKS opgericht. Een vereniging voor en door (ouders van) kinderen met stofwisselingsziekten. Zij bieden belangenbehartiging, lotgenotencontact en informatie over stofwisselingsziekten.

In 1997 had het dagelijks bestuur van VKS een plan voor een helaas relatief grote groep binnen de vereniging: de ouders van overleden kinderen met een stofwisselingsziekte. 

Eind 1997 is, na contact met de vereniging Natuurmonumenten, samen met betrokken ouders een stichting opgericht. De eerste zaterdag van de lente in 1998 was de eerste boomplantdag van de Stichting Monument voor een Kind. 

In 2010 werd besloten door te gaan als werkgroep van VKS, zonder een aparte rechtspersoon. De stichting is opgeheven, maar de activiteiten van Monument voor een Kind blijven onderdeel van VKS.


Lees hier meer over de gedachte achter Mo(nu)ment voor een kind.

Klik hier voor de locatie.

Reacties zijn gesloten.