PDE Pyridoxine-afhankelijke epilepsie ALD7A1

PDE Pyridoxine-afhankelijke epilepsie ALD7A1 

Inleiding

In 1954 werden pyridoxine-afhankelijke convulsies voor het eerst beschreven door Hunt. Pyridoxine-afhankelijke convulsies moet men onderscheiden van pyridoxinedeficiëntie. In het laatste geval is er een tekort aan pyridoxine door een te geringe inname, slechte opname vanuit de voeding of door het gebruik van bepaalde medicijnen. Bij pyridoxine-afhankelijke convulsies zijn de bloedwaarden van pyridoxine normaal, maar heeft de patiënt toegenomen behoefte aan pyridoxine omdat het pyridoxaal-fosfaat in de hersenen als het ware “weggevangen” wordt door de gestoorde stofwisseling.

Het defecte of ontbrekende enzym
In 2007 is het mechanisme van pyridoxine-afhankelijke convulsies gedeeltelijk opgehelderd. De ziekte wordt veroorzaakt door een erfelijke afwijking in het DNA, waardoor er een tekort ontstaat aan het Enzym alfa-amino-adipine semialdehydehydrogenase; dit enzym is nodig in de afbraak van het aminozuur lysine. Door dit enzym tekort ontstaat stapeling van alfa-amino-adipine semialdehyde (α-AASA). Via ingewikkelde reacties leidt het teveel aan α-AASA tot een tekort aan pyridoxaal-fosfaat (biologisch actieve vorm van pyridoxine).

Pyridoxine (vitamine B6)
Pyridoxine werkt in het lichaam als co-factor (hulpstof) in minstens 100 biochemische reacties. Het is vooral nodig bij de afbraak en opbouw van Aminozuren (bouwstenen van eiwit) en bij de energiehuishouding in de cellen. Verder reguleert pyridoxine de werking van bepaalde hormonen in het lichaam en is een onmisbare stof bij de afweer, de groei, de bloedaanmaak en in het zenuwstelsel. Pyridoxine zit van nature o.a. in vlees, bruin brood, bananen en melk. 

Zeldzaamheid
Pyridoxine afhankelijke convulsies zijn erg zeldzaam. In Nederland worden er 1 op de 200.000 kinderen met de ziekte geboren. Dat wil zeggen twee kinderen per drie jaar. Er zijn ongeveer 25 patiënten in Nederland bekend. In de literatuur zijn meer dan 200 patiënten beschreven.
 

Symptomen

Typische pyridoxine afhankelijke convulsies
Enkele uren na de geboorte treden epileptische aanvallen op, soms al in de baarmoeder (20-25% van de moeders bemerken abnormale bewegingen van hun foetus). De epilepsie reageert niet goed of slechts tijdelijk op medicijnen tegen epilepsie, maar reageert vrijwel direct op pyridoxine (vitamine B6). Na het staken van pyridoxinetoediening treden binnen 2 tot 23 dagen opnieuw epileptische aanvallen op. Soms is de baby slap. Vaak zijn babies onrustig en geïrriteerd voorafgaand aan de epileptische aanval. Sommige patiënten lopen een ontwikkelingsachterstand op en hebben een vertraagde spraakontwikkeling. Ook kunnen voedingsproblemen, spugen, schrikkerigheid, trillerigheid, afwijkend (hoog) huilen en sterk wisselende spierspanning voorkomen.

Atypische pyridoxine afhankelijke convulsies
De epileptische aanvallen kunnen ook op wat oudere leeftijd (2-19 maanden) voor het eerst optreden. Bij de atypische variant kunnen de epileptische aanvallen aanvankelijk wel op anti-epileptische medicijnen reageren en later niet; of is de reactie op pyridoxine niet opvallend. Bij kinderen met een late presentatie ( eerste aanval na een leeftijd van 3 maanden) van de epileptische aanvallen lijkt de prognose beter te zijn.

Met name kinderen met de typische vorm lopen een groot risico op overlijden als ze niet behandeld worden. De Prognose is redelijk tot goed (soms) als de diagnose vroeg gesteld wordt en de juiste behandeling gestart wordt; gemiddeld IQ 72. Als de diagnose laat gesteld wordt, kan zich mede door de langdurige epileptische aanvallen een ernstige hersenziekte ontwikkelen met geestelijke achteruitgang. Daarnaast hebben kinderen die snel reageren op pyridoxine (binnen 5 minuten) een betere prognose. Toch blijkt 75% van de kinderen in meer of mindere mate geestelijk achter en moeite te hebben met taal.
 

Diagnose

Het type epileptische aanvallen en de EEG kenmerken zijn weinig specifiek. Echografie en MRI van de hersenen kunnen helpen bij het stellen van de diagnose. In het bloed en in hersenvocht is pipecolinezuur en α-AASA verhoogd. De diagnose kan met DNA onderzoek worden bevestigd.

Prenatale diagnostiek is mogelijk als de ziekte bekend is in een familie.
 

Behandeling

Behandeling met pyridoxine doet de epileptische aanvallen (convulsies) verdwijnen bij ¾ van de patiënten. Patiënten moeten levenslang pyridoxine gebruiken. Er is grote variatie tussen patiënten wat betreft de behoefte aan pyridoxine. Met het stijgen van de leeftijd moet meer pyridoxine worden gegeven. Bij ziekten met koorts is ook extra pyridoxine nodig en moet de dagelijkse dosis soms tijdelijk worden verhoogd. Ook is een hogere dosering nodig indien de patiënt bepaalde andere medicijnen slikt, zoals penicillamine en isoniazide. Bij kinderen zijn geen bijwerkingen bekend van hoge doses pyridoxine. Bij volwassenen zonder pyridoxine afhankelijke epilepsie kunnen evenwichtsstoornissen, bewegings-coördinatieproblemen en beschadiging aan de zenuwen waardoor de huidsensaties (warmte/koude/pijn) verminderen, optreden als bijwerking (bij doseringen hoger dan 300-500 mg/dag).

Momenteel krijgen de kinderen naast pyridoxine ook vaak een dieet met lysine restrictie. In de praktijk betekent dat dat zij minder natuurlijk eiwit in hun voeding mogen eten. Dit dieet lijkt de prognose te verbeteren, dat wil zeggen, mogelijk stijgt het gemiddelde ontwikkelingsniveau van deze kinderen. Het lysine beperkt dieet wordt nog volop onderzocht op het effect voor de kinderen met pyridoxine afhankelijke epilepsie. 

Aan zwangeren, die eerder een kind met pyridoxine afhankelijke epilepsie kregen, wordt geadviseerd dagelijks 50-100 mg pyridoxine te gebruiken, bedoeld als behandeling voor het nog ongeboren kind.
 

Erfelijkheid

Erfelijkheid

Stofwisselingsziekten zijn erfelijke ziekten. Meestal wordt dan gedacht aan ziekten of eigenschappen die al generaties ‘in de familie’ zitten, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. We proberen het zo duidelijk mogelijk uit te leggen.
Het menselijk lichaam bestaat uit allemaal cellen. In de kern van iedere cel zitten chromosomen. Chromosomen zijn strengen erfelijk materiaal. Ze bestaan uit een stof die we DNA noemen. In dit DNA zit een soort ‘code’ waarin al onze erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd. Het DNA is er in tweevoud: de ene helft van het DNA komt van de vader en de andere helft van de moeder.
Normaal gesproken zijn er per cel 22 gelijke chromosoomparen (autosomen). Het 23e paar is geslachtsbepalend en dus verschillend bij mannen en vrouwen: een vrouw heeft twee X-chromosomen en een man heeft een X- en een Y-chromosoom. Een man erft het Y-chromosoom altijd van zijn vader en het X-chromosoom van zijn moeder. Een vrouw krijgt van haar vader én van haar moeder een X-chromosoom.
Op de chromosomen zitten de genen. Een gen is een stukje DNA. Elk gen beschrijft de code van één erfelijke eigenschap. Bijvoorbeeld hoe je eruitziet en hoe je lichaam werkt. Van elk gen zijn er twee kopieën: één afkomstig van de moeder, één afkomstig van de vader. Als er een verandering in een gen optreedt, heet dat een mutatie.

Autosomaal recessief

Deze stofwisselingsziekte erft ‘autosomaal recessief’ over. Autosomaal betekent dat het afwijkende gen (het gen met de mutatie) niet op de geslachtschromosomen X en Y ligt maar op één van de 22 gewone chromosomen. Zowel jongens als meisjes kunnen de aandoening dan krijgen. Ook is de kopie van het gen op het ene chromosoom zwakker dan de functionerende kopie van het gen op het andere chromosoom. Dit wordt bedoeld met de term recessief. Dit betekent meestal dat dragers van één afwijkend gen daarvan geen klachten hebben, omdat het functionerende gen op het andere chromosoom wel werkt en de taak van de afwijkende kopie compenseert.
Om ziekteverschijnselen te hebben zijn er dus twee afwijkende genen nodig. Iemand met een autosomaal recessief overervende stofwisselingsziekte heeft van allebei de ouders precies het afwijkende deel van het gen geërfd. Bij deze persoon zorgt deze combinatie voor een genetische code die niet werkt. Hierdoor kan één enzym of eiwit niet of niet voldoende worden gemaakt. Dat zorgt voor de ziekteverschijnselen.

Dragerschap en overerving

In de meeste gevallen hebben beide ouders nergens last van. Zij zijn dan gezonde dragers. Het functionerende gen op het andere chromosoom zorgt ervoor dat het benodigde enzym of eiwit bij hen voldoende wordt aangemaakt. Elk mens heeft ongeveer 25.000 genen. En elk mens draagt meerdere recessief afwijkende genen met zich mee en merkt daar meestal helemaal niets van. De variatie in onze genen, inclusief de recessieve afwijkingen, maken ons tot unieke individuen. Maar zorgen er dus ook voor dat er ineens een kind kan worden geboren met een erfelijke aandoening. Zonder dat die aandoening in de familie voorkomt. Zonder dat ouders wisten dat zij drager waren.
Als we weten dat beide ouders drager zijn van hetzelfde afwijkende gen, weten we dat ze bij elke zwangerschap een kans van 1 op 4 (25%) hebben op een kind met de ziekte. Ook hebben ze een kans van 3 op 4 (75%) op een kind dat niet ziek is. Van de gezonde kinderen zal 2/3, net als de ouders, gezonde drager zijn. Deze kinderen kunnen de ziekte alleen doorgeven als hun partner ook dezelfde afwijking heeft op zijn of haar DNA.

Overige informatie

Omim nummer

Synoniemen:

Pyridoxine-afhankelijke epilepsie
Pyridoxinegevoelige epilepsie
Pyridoxine-afhankelijke insulten
Pyridoxineresponsieve convulsies
PDE
PDE-ALDH7A1

Meest gebruikte naam

Pyridoxine-afhankelijke epilepsie (PDE)

Zorgpad:


Zorgpad 2.0 Pyridoxine-afhankelijke epilepsie (PDE)voor patiënten

Zorgpad 2.0 Pyridoxine-afhankelijke epilepsie (PDE)voor patiënten

Zorgpad 2.0 Pyridoxine-afhankelijke epilepsie voor behandelaren

Zorgpad 2.0 Pyridoxine-afhankelijke epilepsie voor behandelaren

Informatie voor kinderen:

stripalgemeen

Stripboek

Zijn er leden met deze ziekte?

Er zijn 8 leden met ‘PDE Pyridoxine-afhankelijke epilepsie ALD7A1’ bij ons aangemeld.

Datum laatst bewerkt:

12 July 2021

Autorisatie door:

dr. L.A. Bok

Disclaimer

Aan de ziekte-informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is mogelijk niet op alle punten actueel, omdat de ontwikkelingen en inzichten snel kunnen gaan. VKS tracht de ziekte-informatie zo goed mogelijk actueel te houden.
Ervaringsverhalen zijn persoonlijke verhalen. De beschrijving van de ziekte en symptomen gelden voor deze persoon. Zoals voor veel erfelijke ziekten geldt, is er een behoorlijke variatie in ernst onder de patiënten. U kunt uit dit verhaal dan ook geen algemene conclusies trekken. Het verhaal geeft slechts een beeld hoe het leven met deze stofwisselingsziekte in de praktijk eruit kan zien.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?

Vond u deze informatie nuttig? Help ons dan om dit in stand te houden.