D-2-Hydroxyglutaarzuur

D-2-Hydroxyglutaarzuur 

Inleiding

D-2-Hydroxyglutaaracidurie  kent twee typen type I en type II (D-2-HGA-I en D-2-HGA-II). Beiden komen ze zeer zeldzaam voor. In het geval van D-2-HGA typeII is er sprake van een verandering van functie van een enzym, waardoor er veel te veel D-2-HG wordt gevormd. Het lichaam kan deze overproductie niet aan en als gevolg hiervan stapelt D-2-HG.


Rechts- en linksdraaiend 2-hydroxyglutaarzuur.
De stof 2-hydroxyglutaarzuur (2-HG) is een bijzondere stof. Er zijn twee varianten van, die elkaars spiegelbeeld zijn. De varianten worden D-2-hydroxyglutaarzuur (D-2-HG) en L-2-hydroxyglutaarzuur (L-2-HG) genoemd. De D en de L verwijzen naar een rechtse en linkse oriëntatie van de stof.

Al in de jaren ’70 van de vorige eeuw was bekend dat 2-HG een normaal bestanddeel is van menselijke urine, maar in 1980 werden twee patiënten beschreven die abnormaal veel 2-HG in hun urine hadden. Bij nader onderzoek bleek dat ze niet dezelfde soort 2-HG uitscheidden. Dit leidde tot de definitie van twee verschillende stofwisselingsziekten: D-2-hydroxyglutaaracidurie (D-2-HGA) en L-2-hydroxyglutaaracidurie (L-2-HGA). Recent is gebleken dat de stapeling van D-2-HG kan worden veroorzaakt door twee genetisch verschillende oorzaken.

In dit document wordt alleen D-2-HGA type I en type II beschreven. Van L-2-HGA is een aparte ziektebeschrijving beschikbaar.

Het defecte of ontbrekende enzym
D-2-HGA type I wordt veroorzaakt door een defect in het enzym D-2-HG dehydrogenase.
D-2-HGA type II wordt veroorzaakt door een bijzondere verandering van het enzym isocitraat dehydrogenase 2 (IDH2). Hierdoor krijgt het enzym IDH2 een nieuwe functie: het produceren van zeer veel D-2-HG.

Zeldzaamheid
D-2-HGA type I en type II zijn zeer zeldzame stofwisselingsziektes, waarvan slechts enkele tientallen patiënten op de wereld bekend zijn.

Symptomen

De ziekteverschijnselen bij kinderen met D-2-HGA type I en type II kunnen zeer uiteenlopend zijn qua ernst. Ondanks dat het aantal bekende patiënten vrij laag is, zien artsen een duidelijke tweedeling in een ernstig en een milder type van de ziekte. Het is overigens niet zo dat de hoeveelheden D-2-HG in de urine van patiënten verband houdt met de ernst van de symptomen. Daarom is het erg moeilijk om bij de diagnose een voorspelling te geven over het verloop van de ziekte.

Ernstige neonatale variant
Kinderen met deze variant van D-2-HGA krijgen de eerste symptomen van hersenziekte in de eerste weken of maanden van hun leven. Ze hebben veel epileptische aanvallen en zijn erg slap. Vaak zien deze kinderen slecht en hebben ze een ernstige ontwikkelingsachterstand.
De kinderen hebben vaak een afwijkend gevormd gezicht met een plat voorhoofd, een brede neusbrug en vreemd gevormde oren. Ook hartafwijkingen komen bij deze kinderen regelmatig voor. Het is erg moeilijk om een indicatie te geven van de levensverwachting van deze patiënten.

Milde variant
Patiënten met de milde variant van D-2-HGA hebben voornamelijk last van spierslapte. Ook hebben zij vaak een geestelijke ontwikkelingsachterstand. Er zijn grote verschillen in de ernst van deze symptomen. Sommige ‘patiënten’ hebben zelfs helemaal geen symptomen. Mede hierdoor is het erg lastig om een prognose te geven voor het verloop van de ziekte bij deze mildere patiënten.

Combinatie D-2-HGA en L-2-HGA
In een enkel geval hebben patiëntjes niet alleen verhoogde hoeveelheden D-2-HG in hun urine, maar ook L-2-HG. Deze patiënten hebben een nog ernstigere variant van de ziekte. De meeste van hen overlijden voor – of op de peuterleeftijd. Recent is gebleken dat deze aandoening wordt veroorzaakt door een defect in de mitochondriële citroenzuur transporter. 

Diagnose

Op grond van de symptomen, kan een (metabool) kinderarts een screenend onderzoek van de urine aanvragen. Daarbij onderzoekt een laboratorium de urine onder andere op organische zuren. Als daaruit blijkt dat de patiënt grote hoeveelheden van de stof 2-hydroxyglutaarzuur (2-HG) in de urine heeft, is verder onderzoek noodzakelijk. Er zijn immers twee varianten van 2-HG, die elk horen bij een andere stofwisselingsziekte. Met een speciale scheidingsmethode kan het laboratorium onderscheid maken tussen de twee varianten. Zo wordt duidelijk of de patiënt D-2-HGA heeft, of L-2-HGA.
Vervolgens is door middel van DNA-onderzoek de precieze genetische oorzaak van de ziekte D-2-HGA te vinden: D-2-HGA type I of D-2-HGA type II.

Prenatale diagnose
Als er eerder in een gezin een kindje is geboren met D-2-HGA, is het mogelijk om bij een volgende zwangerschap te testen of het ongeboren kindje ook ziek is. Wanneer bekend is welke DNA-mutatie de ziekte bij het betreffende gezin veroorzaakt, dan kan de mogelijkheid van DNA-onderzoek worden onderzocht.

Behandeling

Voor D-2-HGA is, helaas, vooralsnog geen effectieve behandeling beschikbaar.
De enige mogelijke vormen van behandeling zijn erop gericht om de symptomen van de ziekte zoveel mogelijk te verlichten, bijvoorbeeld door epileptische aanvallen zoveel mogelijk onder controle te houden. Zo wordt al het mogelijke gedaan om de patiënt een zo aangenaam mogelijk leven te bieden.

Erfelijkheid

Erfelijkheid

Stofwisselingsziekten zijn erfelijke ziekten. Meestal wordt dan gedacht aan ziekten of eigenschappen die al generaties ‘in de familie’ zitten, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. We proberen het zo duidelijk mogelijk uit te leggen.
Het menselijk lichaam bestaat uit allemaal cellen. In de kern van iedere cel zitten chromosomen. Chromosomen zijn strengen erfelijk materiaal. Ze bestaan uit een stof die we DNA noemen. In dit DNA zit een soort ‘code’ waarin al onze erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd. Het DNA is er in tweevoud: de ene helft van het DNA komt van de vader en de andere helft van de moeder.
Normaal gesproken zijn er per cel 22 gelijke chromosoomparen (autosomen). Het 23e paar is geslachtsbepalend en dus verschillend bij mannen en vrouwen: een vrouw heeft twee X-chromosomen en een man heeft een X- en een Y-chromosoom. Een man erft het Y-chromosoom altijd van zijn vader en het X-chromosoom van zijn moeder. Een vrouw krijgt van haar vader én van haar moeder een X-chromosoom.
Op de chromosomen zitten de genen. Een gen is een stukje DNA. Elk gen beschrijft de code van één erfelijke eigenschap. Bijvoorbeeld hoe je eruitziet en hoe je lichaam werkt. Van elk gen zijn er twee kopieën: één afkomstig van de moeder, één afkomstig van de vader. Als er een verandering in een gen optreedt, heet dat een mutatie.

Autosomaal recessief

Deze stofwisselingsziekte erft ‘autosomaal recessief’ over. Autosomaal betekent dat het afwijkende gen (het gen met de mutatie) niet op de geslachtschromosomen X en Y ligt maar op één van de 22 gewone chromosomen. Zowel jongens als meisjes kunnen de aandoening dan krijgen. Ook is de kopie van het gen op het ene chromosoom zwakker dan de functionerende kopie van het gen op het andere chromosoom. Dit wordt bedoeld met de term recessief. Dit betekent meestal dat dragers van één afwijkend gen daarvan geen klachten hebben, omdat het functionerende gen op het andere chromosoom wel werkt en de taak van de afwijkende kopie compenseert.
Om ziekteverschijnselen te hebben zijn er dus twee afwijkende genen nodig. Iemand met een autosomaal recessief overervende stofwisselingsziekte heeft van allebei de ouders precies het afwijkende deel van het gen geërfd. Bij deze persoon zorgt deze combinatie voor een genetische code die niet werkt. Hierdoor kan één enzym of eiwit niet of niet voldoende worden gemaakt. Dat zorgt voor de ziekteverschijnselen.

Dragerschap en overerving

In de meeste gevallen hebben beide ouders nergens last van. Zij zijn dan gezonde dragers. Het functionerende gen op het andere chromosoom zorgt ervoor dat het benodigde enzym of eiwit bij hen voldoende wordt aangemaakt. Elk mens heeft ongeveer 25.000 genen. En elk mens draagt meerdere recessief afwijkende genen met zich mee en merkt daar meestal helemaal niets van. De variatie in onze genen, inclusief de recessieve afwijkingen, maken ons tot unieke individuen. Maar zorgen er dus ook voor dat er ineens een kind kan worden geboren met een erfelijke aandoening. Zonder dat die aandoening in de familie voorkomt. Zonder dat ouders wisten dat zij drager waren.
Als we weten dat beide ouders drager zijn van hetzelfde afwijkende gen, weten we dat ze bij elke zwangerschap een kans van 1 op 4 (25%) hebben op een kind met de ziekte. Ook hebben ze een kans van 3 op 4 (75%) op een kind dat niet ziek is. Van de gezonde kinderen zal 2/3, net als de ouders, gezonde drager zijn. Deze kinderen kunnen de ziekte alleen doorgeven als hun partner ook dezelfde afwijking heeft op zijn of haar DNA.

Overige informatie

Omim nummer

Synoniemen:

Andere OMIM codes zijn 600721 en 615182

D-2-Hydroxyglutaarzuur
D-2-Hydroxyglutaric aciduria type I en type II
D-2-Hydroxyglutarate dehydrogenase deficiency / deficiëntie
Isocitrate dehydrogenase 2

Meest gebruikte naam

D-2-Hydroxyglutaaracidurie

Informatie voor kinderen:

stripalgemeen

Stripboek

Zijn er leden met deze ziekte?

Er is één lid met ‘D-2-Hydroxyglutaarzuur’ bij ons aangemeld.

Datum laatst bewerkt:

27 June 2021

Autorisatie door:

dr. E. Struys

Disclaimer

Aan de ziekte-informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is mogelijk niet op alle punten actueel, omdat de ontwikkelingen en inzichten snel kunnen gaan. VKS tracht de ziekte-informatie zo goed mogelijk actueel te houden.
Ervaringsverhalen zijn persoonlijke verhalen. De beschrijving van de ziekte en symptomen gelden voor deze persoon. Zoals voor veel erfelijke ziekten geldt, is er een behoorlijke variatie in ernst onder de patiënten. U kunt uit dit verhaal dan ook geen algemene conclusies trekken. Het verhaal geeft slechts een beeld hoe het leven met deze stofwisselingsziekte in de praktijk eruit kan zien.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?

Vond u deze informatie nuttig? Help ons dan om dit in stand te houden.

Reacties zijn gesloten.