Crigler Najjar

Crigler Najjar 

Inleiding

De ziekte Crigler-Najjar wordt veroorzaakt doordat het Enzym UDP-glucuronosyltransferase in de lever ontbreekt. Dit enzym breekt normaal gesproken de stof ‘bilirubine’ af. Bilirubine is een giftig afbraakproduct van rode bloedlichaampjes en wordt door het enzym in de lever omgezet in een onschadelijke stof, die via de darmen wordt afgevoerd. 
Doordat bij Crigler-Najjar-patiënten het UDP-glucuronosyltransferase geheel of gedeeltelijk ontbreekt, hoopt bilirubine zich op in hun bloed. Van daaruit dringt het in de weefsels waar het een gele verkleuring veroorzaakt. Bilirubine is bovendien giftig voor het zenuwstelsel, waardoor er hersenletsel kan ontstaan.

In Nederland zijn er ongeveer 25 patiënten bekend. Hun leeftijd varieert.

Met ‘stofwisseling’ wordt het omzetten en verwerken van stoffen in ons lichaam bedoeld. Dat is nodig voor de opbouw van weefsels, zoals spieren, botten en organen en voor het vrijmaken van energie. De Stofwisseling vindt plaats in alle cellen van ons lichaam, waar enzymen hun werk doen. Als er iets mis is met een enzym, is de stofwisseling verstoord. bepaalde stof kan niet meer worden omgezet en hoopt zich op in de cel, terwijl het mogelijk belangrijke product te weinig of soms helemaal niet meer gevormd wordt. Deze situatie kan tot min of meer ernstige klachten leiden. Dit noemen we een stofwisselingsziekte. De ziekt Crigler Najjar wordt echter over het algemeen als “ziekte van de lever” geclassificeerd. In de lever vind heel veel stofwisseling plaats.

Symptomen

Er zijn twee typen Crigler-Najjar. Type 1 is de ernstigste vorm en type 2 is minder ernstig. Type 2 patiënten hebben nog wat restactiviteit van het enzym en die kan verhoogd worden met het medicijn phenobarbital. Deze verhoogde activiteit  zorgt voor een afname van bilirubine in het bloed. Vanwege het risico op hersenschade moet bij beide vormen van het syndroom van Crigler-Najjar het bilirubine niveau in bloed goed in de gaten gehouden worden zodat bij te hoge niveaus op tijd behandeld kan worden. .

Patiëntjes met het syndroom van Crigler-Najjar krijgen meestal kort na de geboorte de eerste symptomen. Doordat zij de stof bilirubine niet goed afbreken, worden zij geel. Ook bij normale pasgeborenen kan dit voorkomen, omdat de bilirubinestofwisseling nog wat op gang moet komen. Bij gezonde kinderen trekt de gele kleur na enige tijd weg, maar bij Crigler-Najjar patiëntjes niet.
Zonder behandeling kan de ophoping van bilirubine ernstige hersenbeschadigingen veroorzaken en er uiteindelijk toe leiden dat patiëntjes jong overlijden.
Het is echter mogelijk deze patiënten in leven te houden met intensieve lichttherapie (zie Behandeling en zorg). De langdurige blootstelling aan fel licht en warmte heeft echter wel gevolgen voor de huid van Crigler-Najjar patiënten. Zij hebben een dunne huid, die erg kwetsbaar is voor schrammen, wondjes en bloeduitstortingen. Wonden helen slecht en laten vaak littekens achter. Door grote bloeduitstortingen, infecties en botbreuken kan de concentratie van bilirubine in het bloed zo hoog worden dat dit een acuut gevaar op het ontstaan van hersenschade oplevert en extra behandelingen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld bloedtransfusie. 

Diagnose

De sterke gele verkleuring van de huid en ogen van patiënten is voor de kinderarts vaak een aanwijzing dat het om het syndroom van Crigler-Najjar gaat. De diagnose wordt meestal bevestigd met bloedonderzoek in het laboratorium. Op DNA niveau worden er mutaties gevonden in het UDP-glucuronosyltransferase gen gelegen op chromosoom 2q37.

Behandeling

Het syndroom van Crigler-Najjar is niet te genezen met medicijnen. Pasgeborenen, die hele hoge bilirubinewaarden hebben, krijgen soms een bloedtransfusie. Wel is er een behandeling mogelijk waarmee de symptomen van de ziekte grotendeels bestreden kunnen worden. Crigler-Najjar patiënten worden behandeld met intensieve lichttherapie en medicijnen. Het is namelijk gebleken dat bilirubine onder invloed van licht afgebroken wordt.
De patiëntjes liggen elke nacht onder felle blauwe lampen, te vergelijken met de lampen van een zonnebank. Tussen de lampen en de patiënt zit wel een scherm dat een groot deel van de schadelijke UV stralen tegenhoudt en het blauwe licht, dat bilirubine afbreekt, doorlaat. De nieuwste lichttherapie apparaten maken gebruik van led lampen. Deze apparaten geven minder warmte af en produceren geen UV stralen en zijn dan ook veiliger dan de oudere versies. Bij een deel van de Crigler-Najjar patiënten neemt het effect van deze behandeling in de loop van de tijd af, maar er zijn inmiddels volwassen patiënten waarbij deze therapie nog steeds voldoende effectief is. De behandeling is wel belastend. De meeste patiënten kunnen geen nacht zonder lichttherapie, waardoor zij erg gebonden zijn aan huis. Dit heeft gevolgen voor het sociale leven van de patiënt en zijn gezin. Dit leidt met name tijdens de pubertijd regelmatig  tot verhoogde bilirubine niveaus in bloed doordat de patiënt onvoldoende tijd doorbrengt onder de lampen.  
Ook  bij infecties, grote bloeduitstortingen en botbreuken komt extra bilirubine vrij en is vaak extra behandeling nodig om hersenschade te voorkomen. 
Bij een deel van de patiënten werkt de licht therapie na verloop van tijd niet meer of onvoldoende en stijgt het bilirubine tot gevaarlijk hoge niveaus. Een lever transplantatie is dan de enige optie.  Het enzymdefect zit immers in de levercellen en na een lever transplantatie daalt het bilirubine in de patiënten tot normale waarden en is de patiënt niet meer geel. Een voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is de afwezigheid van  hersenschade. Een levertransplantatie brengt echter grote risico’s met zich mee en er moet levenslang medicijnen geslikt worden tegen het afstoten van de lever. Inmiddels wordt ook onderzocht of gentherapie gebruikt kan worden. Hierbij wordt een goede kopie van het UDP-glucuronosyltransferase gen in de levercellen naar binnen gebracht. Die cellen kunnen daarna het bilirubine wel weer afbreken waardoor het serum niveau gaat dalen tot een veilig niveau. Deze experimentele behandeling wordt nu in een klein aantal patiënten getest.   
 

Erfelijkheid

Erfelijkheid

Stofwisselingsziekten zijn erfelijke ziekten. Meestal wordt dan gedacht aan ziekten of eigenschappen die al generaties ‘in de familie’ zitten, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. We proberen het zo duidelijk mogelijk uit te leggen.
Het menselijk lichaam bestaat uit allemaal cellen. In de kern van iedere cel zitten chromosomen. Chromosomen zijn strengen erfelijk materiaal. Ze bestaan uit een stof die we DNA noemen. In dit DNA zit een soort ‘code’ waarin al onze erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd. Het DNA is er in tweevoud: de ene helft van het DNA komt van de vader en de andere helft van de moeder.
Normaal gesproken zijn er per cel 22 gelijke chromosoomparen (autosomen). Het 23e paar is geslachtsbepalend en dus verschillend bij mannen en vrouwen: een vrouw heeft twee X-chromosomen en een man heeft een X- en een Y-chromosoom. Een man erft het Y-chromosoom altijd van zijn vader en het X-chromosoom van zijn moeder. Een vrouw krijgt van haar vader én van haar moeder een X-chromosoom.
Op de chromosomen zitten de genen. Een gen is een stukje DNA. Elk gen beschrijft de code van één erfelijke eigenschap. Bijvoorbeeld hoe je eruitziet en hoe je lichaam werkt. Van elk gen zijn er twee kopieën: één afkomstig van de moeder, één afkomstig van de vader. Als er een verandering in een gen optreedt, heet dat een mutatie.

Autosomaal recessief

Deze stofwisselingsziekte erft ‘autosomaal recessief’ over. Autosomaal betekent dat het afwijkende gen (het gen met de mutatie) niet op de geslachtschromosomen X en Y ligt maar op één van de 22 gewone chromosomen. Zowel jongens als meisjes kunnen de aandoening dan krijgen. Ook is de kopie van het gen op het ene chromosoom zwakker dan de functionerende kopie van het gen op het andere chromosoom. Dit wordt bedoeld met de term recessief. Dit betekent meestal dat dragers van één afwijkend gen daarvan geen klachten hebben, omdat het functionerende gen op het andere chromosoom wel werkt en de taak van de afwijkende kopie compenseert.
Om ziekteverschijnselen te hebben zijn er dus twee afwijkende genen nodig. Iemand met een autosomaal recessief overervende stofwisselingsziekte heeft van allebei de ouders precies het afwijkende deel van het gen geërfd. Bij deze persoon zorgt deze combinatie voor een genetische code die niet werkt. Hierdoor kan één enzym of eiwit niet of niet voldoende worden gemaakt. Dat zorgt voor de ziekteverschijnselen.

Dragerschap en overerving

In de meeste gevallen hebben beide ouders nergens last van. Zij zijn dan gezonde dragers. Het functionerende gen op het andere chromosoom zorgt ervoor dat het benodigde enzym of eiwit bij hen voldoende wordt aangemaakt. Elk mens heeft ongeveer 25.000 genen. En elk mens draagt meerdere recessief afwijkende genen met zich mee en merkt daar meestal helemaal niets van. De variatie in onze genen, inclusief de recessieve afwijkingen, maken ons tot unieke individuen. Maar zorgen er dus ook voor dat er ineens een kind kan worden geboren met een erfelijke aandoening. Zonder dat die aandoening in de familie voorkomt. Zonder dat ouders wisten dat zij drager waren.
Als we weten dat beide ouders drager zijn van hetzelfde afwijkende gen, weten we dat ze bij elke zwangerschap een kans van 1 op 4 (25%) hebben op een kind met de ziekte. Ook hebben ze een kans van 3 op 4 (75%) op een kind dat niet ziek is. Van de gezonde kinderen zal 2/3, net als de ouders, gezonde drager zijn. Deze kinderen kunnen de ziekte alleen doorgeven als hun partner ook dezelfde afwijking heeft op zijn of haar DNA.

Overige informatie

Omim nummer

Synoniemen:

UDP-glucuronosyltransferase A1 deficiency,
Syndroom van Crigler-Najjar

Meest gebruikte naam

Crigler-Najjar, syndroom van

Informatie voor kinderen:

stripalgemeen

Stripboek

Zijn er leden met deze ziekte?

Er zijn momenteel geen leden met ‘Crigler Najjar’ bij ons aangemeld.

Datum laatst bewerkt:

07 June 2021

Autorisatie door:

U. Beuers en P. Bosma

Disclaimer

Aan de ziekte-informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is mogelijk niet op alle punten actueel, omdat de ontwikkelingen en inzichten snel kunnen gaan. VKS tracht de ziekte-informatie zo goed mogelijk actueel te houden.
Ervaringsverhalen zijn persoonlijke verhalen. De beschrijving van de ziekte en symptomen gelden voor deze persoon. Zoals voor veel erfelijke ziekten geldt, is er een behoorlijke variatie in ernst onder de patiënten. U kunt uit dit verhaal dan ook geen algemene conclusies trekken. Het verhaal geeft slechts een beeld hoe het leven met deze stofwisselingsziekte in de praktijk eruit kan zien.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?

Vond u deze informatie nuttig? Help ons dan om dit in stand te houden.

Reacties zijn gesloten.