Projecten

VKS Heeft veel verschillende activiteiten in de vorm van projecten. Deze projecten verbeteren de kwaliteit van het leven van patiënten met stofwisselingsziekten (en hun ouders) écht. Of ze verbeteren de zorg die aan hen geboden wordt.

Hier vindt u de projecten waaraan wij werken.

Expertise in kaart
Dit samenwerkingsproject is erop gericht om de specifieke zorg, die nodig is voor verschillende zeldzame ziekten in kaart te brengen. Dit gebeurt door een enquete onder patiënten en het zoeken en bezoeken van de zorgverleners die specifieke deskundigheid bezitten.

Zorgpaden 
Zorgpaden voor stofwisselingsziekten zijn in samenwerking met professionals opgesteld. Het zijn handleidingen voor wat zowel patiënt als zorgverleners kunnen verwachten met het ziektebeeld. De meest recente wetenschappelijke inzichten en de meeste ervaringsdeskundigheid zijn erin verwerkt.

Reacties zijn gesloten.