Geschiedenis

Op 27 augustus 1994 is VKS opgericht, als Vereniging voor Kinderen met Stofwisselingsziekten. In eerste instantie voor en door ouders van kinderen met veertig verschillende stofwisselingsziekten. De taken belangenbehartiging, lotgenotencontact en informatie over stofwisselingsziekten, zijn vanaf het begin kenmerkend voor VKS.

puzzlestukjeswitblauwIn 2004 werd de naam aangepast naar Volwassenen en Kinderen met Stofwisselingsziekten, waardoor de vertrouwde afkorting bewaard kon blijven, terwijl tegelijk volwassen patiënten met een stofwisselingsziekte weden betrokken. Het aantal stofwisselingsziekten dat binnen de vereniging voorkomt, steeg gestaag naar meer dan 160 verschillende specifieke aandoeningen.

In 1997 werd voor het eerst, met behulp van projectsubsidie, een medewerker aangetrokken, die verantwoordelijk was voor het maken van informatiematerialen over acht verschillende ziektengroepen. Professionalisering van de informatievoorziening en andere diensten was noodzakelijk door de vele verschillende ziekten en de verstrekkende gevolgen voor het leven van patiënt en gezin.

Sinds enige jaren ontvangt VKS nog maar beperkt basissubsidie van de overheid. Het grootste deel van het activiteitenbudget komt nu uit projectfinanciering.

Reageren is niet mogelijk