Aandacht voor kinderen in nood

De opvang van kinderen die in kritieke toestand in algemene ziekenhuizen opgenomen worden, verdient aandacht. Dat blijkt uit het artikel van Sambeeck en Janssen in het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde. Ze hebben de acute opvang van kinderen in kritieke toestand in algemene ziekenhuizen in Zuidoost-Nederland in kaart gebracht en vervolgens aanbevelingen opgesteld om tot een nationale richtlijn te komen. De ziekenhuizen uit dit onderzoek zijn zelfs al aan de slag met deze aanbevelingen.
 
Achtergrond
Kinderen die in kritieke toestand verkeren, worden meestal in de algemene ziekenhuizen opgenomen. Hier wordt het kind in eerste instantie opgevangen door een kinderarts en een arts spoedeisende hulp (SEH). De kinderen die er heel ernstig aan toe zijn, worden overgeplaatst naar een  intensivecare-unit  voor kinderen van een academisch ziekenhuis. 
Ook kinderen met een stofwisselingsziekte worden wel eens met spoed opgenomen, bijvoorbeeld als gevolg van ontregelingen. De eerste opvang van kinderen is ontzettend belangrijk voor het verdere verloop van de ziekte. De grote diversiteit in leeftijd en ziektebeelden maakt dit echter moeilijk. Een goede organisatie, adequate trainingen en de juiste materialen en medicijnen zijn dan ook erg belangrijk.  
 
Onderzoek
In dit onderzoek werden vragenlijsten gestuurd naar kinderartsen, SEH-artsen, anesthesisten en intensivisten van negen algemene ziekenhuizen in Zuidoost-Nederland. Hierin stonden vragen over het specialisme, de ervaring, certificaten, de organisatie, trainingen, materialen en medicatie. Vervolgens werden de negen verantwoordelijke kinderartsen uit deze ziekenhuizen geïnterviewd en controleerden de interviewers de inhoud van de kinderreanimatiekar op SEH en kinderafdeling aan de hand van een inventarislijst. 
 
Het bleek dat niet alle specialisten voldoende  trainingen kregen en dat ze onvoldoende op de hoogte waren van protocollen en werkafspraken. De kinderreanimatiekarren op de SEH en kinderafdeling bleken wel over het algemeen op orde. 
 
Aanbevelingen 
Sambeeck en Janssen hebben aanbevelingen opgesteld om de opvang van kinderen in kritieke toestand in algemene ziekenhuizen te verbeteren. Ten eerste zou elk ziekenhuis een multidisciplinaire werkgroep moeten hebben, bestaande uit specialisten en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de opvang van de kinderen. Deze werkgroep kan werkafspraken en protocollen maken, trainingen opzetten en zorgen voor de benodigde materialen en medicatie. Daarnaast is het belangrijk dat specialisten een betere training krijgen: voor kinderartsen en SEH-artsen zou een volledige APLS-certificering1 verplicht gesteld kunnen worden bij herregistratie en voor anesthesisten en intensivisten zou de EPLS-cursus2 aangeraden kunnen worden. Ook is het belangrijk dat iedereen regelmatig scenariotrainingen volgt, waarin de werkafspraken, protocollen en samenwerking getraind wordt. Als laatste is het belangrijk dat er één Nederlandse inventarislijst voor kinderreanimatiekarren opgesteld wordt. 
 
1 APLS: Advanced Pediatric Life Support
2 EPLS: European Paediatric Life Support
 
Bron: Sambeeck S.J., Janssen E.J.M., Hundscheid T., Martens S.J.L., Vos G.D. (2014). Acute opvang van kinderen in algemene ziekenhuizen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014; 158: A6510
 

Reacties zijn gesloten.